Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (2023)

Index spelbeschrijvingen

Samenvattend
Positief: een leuke en vlotte 'dungeon crawl', geslaagde vereenvoudiging van het D&D concept
Negatief: mogelijk te beperkt en te simpel voor diegenen die bekend zijn met de echte D&D

Beoordeling
Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (1)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (2)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (3)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (4)

Relevante links

(Video) Dungeons & Dragons met Bord voor je Kop

Officiële site

Dungeons & Dragons bordspel

Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (5)

Naam: Dungeons & Dragons bordspel
Uitgever: Hasbro/Parker/Wizards of the Coast
Aantal spelers: 2-5
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Ontwerper: onbekend
Tijdsduur: ongeveer 90-120 minuten, afhankelijk van welk avontuur gespeeld wordt
Prijs: ongeveer 40 €

Het Dungeons & Dragons bordspel is losjes gebaseerd op het populaire D&D rollenspel. In dit spel gaan vier helden (gespeeld door 1, 2, 3 of 4 spelers) op avontuur. Eén speler neemt de taak van dungeon master (kerkermeester) op zich, en 'speelt' de monsters. In grote mate is het spel dus coöperatief, zoals In de Ban van de Ring.

De doos en het materiaal
Ik vind het nodig om een aparte paragraaf te besteden aan de doos en het materiaal. De makers hebben daaraan veel aandacht besteed, en dus vind ik het niet meer dan logisch dat ik dat ook doe. Laat ik beginnen met te zeggen dat de doos groot is, en dat een doos van dergelijke afmetingen ook nodig is om al het materiaal in op te bergen: 5 spelborden (dubbelzijdig gedrukt), 40 speelfiguren (waarvan 4 helden en 36 monsters), 10 speciale dobbelstenen, kartonnen bomen en pilaren, schatkisten, deuren en valstrikken, 11 avonturen (met de mogelijkheid om er zelf meer te maken) en 20 toverdranken, 37 wapens, 7 booby traps, 10 oude kunstschatten en 21 betoveringen. Zelfs de inlay ziet er goed uit: passende vakjes, met een beetje een rotsachtig aandoende sculptuur. Ik kan slechts één puntje van kritiek vinden: op de kaartjes staan de speciale gekleurde dobbelstenen soms afgedrukt (afhankelijk van of je met dobbelstenen moet gooien om een wapen of betovering te gebruiken), en de paarse dobbelsteen staat op de kaartjes duidelijk met een donkerblauwe kleur aangegeven. Maar meer dan een klein schoonheidsfoutje is dit niet.

(Video) DnDutch 1 - Wat is Dungeons & Dragons?

Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (6) Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (7) Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (8)

Aantal spelers
Zoals gezegd gaan vier helden op avontuur. Alle vier helden moeten meedoen, en worden dus verdeeld over het aantal spelers. Eén speler is de kerkermeester. Met twee spelers is er dus 1 kerkermeester, en neemt de andere speler de 4 helden voor z'n rekening. Met vijf spelers is er 1 kerkermeester, en kiest elke speler een held. Alle helden worden dus verdeeld, en ik vind het spel daarom op z'n best met 3 of 5 spelers. Het is goed met 2 spelers te spelen, maar de halve lol is het overleg tussen spelers wat hun gezamelijke volgende stap zal zijn. Met 4 spelers krijgt 1 speler 2 helden, en dat is ook minder leuk. Deze heeft dan meer te doen dan de anderen.

Avonturen
Bij het spel zitten twee handleidingen: eentje voor de kerkermeester en één voor de spelers. In de handleiding voor de kerkermeester staan de 11 avonturen beschreven, die samen een verhaal vormen. Zo luidt de intro van het eerste avontuur als volgt:

"Angst en onrust houden het land Rallion in hun greep en monsters trekken plunderend door de streek. De helden bereiken het dorpje Holbeek, aan de rand van een woud, waar aanvallen van een bende woeste kobolden de dorpelingen in doodsangst hebben achtergelaten. De Schout van Holbeek is op zoek gegaan naar de woestelingen, maar niet teruggekeerd. De kobolden moeten met zijn verdwijning te maken hebben."

(Video) Dungeons & Dragons - The Board Game (NL)

Het doel van dit eerste avontuur is, dat de helden de kobolden moeten zoeken en verslaan. Het eerste avontuur is nogal simpel, en maakt het daarom geschikt om de spelregels te leren kennen.

De helden
De 4 helden hebben elk zo hun eigen specialiteit. De kleine Lidda is bijvoorbeeld erg goed in het vinden en onschadelijk maken van valstrikken. Regdar is de brute kracht van de groep. Hij kan goed vechten, en van rake klappen is hij het minst onder de indruk. Jozan, de gelovige, heeft als specialiteit dat hij zijn maten kan oplappen als deze verwond zijn. Bovendien heeft hij door z'n geloof een voorsprong bij het te lijf te gaan van ondoden. Tot slot is er nog de tovenares Mialee, die over magische krachten beschikt. De helden hebben elkaar nodig in de strijd tegen Het Kwaad.

Het spel zelf
De kerkermeester is diegene die het spel begeleidt. Hij zet de borden op en verdeelt de startwapens en betoveringen. Hij is ook degene die de monsters bestuurt of aangeeft of de helden (al dan niet gewild) een valstrik hebben gevonden. De helden worden in de startkamer gezet, en het avontuur kan beginnen. In elke nieuwe kamer worden de startplaatsen (kaartjes met nummers) weer geschud en verdeeld; het kan zijn dat de kerkermeester in een nieuwe kamer als eerste aan zet is, of juist een van de helden. De kerkermeester richt bij het openen van de deur de nieuwe kamer in met monsters, pilaren, bomen, kisten, etc. De spelers die de helden spelen mogen om beurten hun zet doen, die kan bestaan uit lopen, aanvallen, kisten openen, een speciale actie uitvoeren (Lidda bijvoorbeeld kan besluiten om te gaan zoeken naar valstrikken; hiervoor wordt een speciale dobbelsteen gerold), of voorwerpen ruilen of in of uit de knapzak halen. De kerkermeester mag met monsters aanvallen, als die er zijn, of andere acties doen die in het avonturenboek beschreven staan. Vechten gebeurt met behulp van dobbelstenen. Bij het openen van een kist mag de held een kaartje pakken van de stapel gedekte avonturenkaarten. Daarin zitten nieuwe wapens, spreuken, kunstschatten, betoveringen, maar ook booby traps. Op de kaartjes staat precies aangegeven wat je er mee kunt of moet doen. De voorwerpen worden meegenomen naar een eventueel volgend avontuur.

Duur van het spel
Op de doos staat niet aangegeven hoe lang het spel duurt. Dat is ook per avontuur verschillend. We hebben het spel nu al flink wat keren gespeeld. Een eenvoudig scenario als het eerste duurde (met verschillende groepen spelers) toch telkens rond de 1,5 tot 2 uur. Daarin zit dan de speluitleg bij inbegrepen. Het tweede avontuur is al wat lastiger, maar dan kennen de spelers de regels en die hoeven niet meer uitgelegd te worden. Ook dit zat zo rond de 1,5 tot 2 uur. Het derde idem. Reken dus per avontuur op een uur of anderhalf à 2.

(Video) Wat Is Dungeons & Dragons? - Bord Voor Je Kop D&D Maand Deel 1

Downloaden
Op de officiële site van het spel zijn nieuwe voorwerpen te downloaden.


Mening

Moelijkheidsgraad
Niet erg moeilijk. Op de voorwerpkaarten staat heel duidelijk aangegeven wat de bedoeling is.

Speelplezier
Ik zou het willen omschrijven als een leuke, vlotte 'dungeon crawl'. Er komt vrij veel geluk bij kijken (trekken van voorwerpkaartjes, veel dobbelen), maar het stoort me niet echt. Het leuke eraan is, dat er vrij veel overleg onderling is.
Opvallend is, dat de helden niet hoger dan 3 niveau's kunnen stijgen. Het riekt naar 'uitbreidingsset'. Van mij mogen ze. Ik zou het geen probleem vinden om nieuwe monsters en voorwerpen en avonturen erbij te hebben. Overigens kun je gemakkelijk zelf avonturen maken, als je door de 11 officiële avonturen heen bent. En met een beetje creativiteit kun je misschien zelfs een heel verhaal samenstellen, dat bestaat uit meerdere avonturen. Of te zijner tijd nieuwe scenario's downloaden van fanatiekelingen die nieuwe avonturen hebben bedacht.
Ik vind het in ieder geval een vermakelijk spel, en het is inmiddels al een flink aantal keren op tafel gekomen, met verschillende groepen. Echt negatieve geluiden heb ik nog van geen enkele medespeler gehoord.

(Video) Hoe Speel Je Dungeons & Dragons? - Bord Voor Je Kop D&D Maand Deel 4

Design en functionaliteit
Zie in bovenstaande beschrijving. Een grote doos, met veel materiaal, waar duidelijk ook veel aandacht aan besteed is.

EINDBEOORDELING:

Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (9)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (10)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (11)Speljournaal - Spelbeschrijving - Dungeons & Dragons bordspel (12)

Videos

1. HISTORY Of AVALON HILL 1981-1982 / The Story Of The AVALON HILL GAME COMPANY Part 5
(Legendary Tactics)
2. Dungeons & Dragons - Castle Raveloft (NL)
(Nox' Spellenzolder)
3. Wat Doet De Dungeon Master? - Bord Voor Je Kop D&D Maand Deel 2
(Bord Voor Je Kop)
4. How To Play Clue
(Gather Together Games)
5. Dungeon Decorators + Kabuto Sumo | Kickstarter Pickstarter 10/12/20
(Roll For Crit)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 24/04/2023

Views: 6198

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.